Essve

EXPANDER FZV

Golden Anchor är en s k pinnskruvsexpander som i sin nedre del, som är förankringsdelen, har ett rostfritt clips ?som vid åtdragning expanderar upp på den konade delen av skruven. Den övre delen är försedd med en utvändig ?gänga med flänsmutter, d v s kombinerad mutter och bricka. För att undvika skador på skruvens gängor vid?islagning, är den övre delen försedd med en slagnacke.?Då borrdiameter är lika med skruvdiametern uppstår en anliggning mellan hålväggen och clipset redan då Golden ?Anchor slås in i borrhålet. När flänsmuttern sedan dras åt tvingas skruven utåt, varvid clipset tvingas att expandera?upp på den konade delen. Varmförzinkad Golden Anchor är tillverkade av kolstål med hållfasthetsklass min. 5.8 och har rostfritt clips.
Artikelnr
Namn
Lager
EXPANDER FZV GA M16X222
I lager
EXPANDER FZV GA M20X194
I lager
EXPANDER FZV M20X180
I lager
EXPANDER FZV M 6X50
I lager
EXPANDER FZV M10X160
I lager
EXPANDER FZV M12X185
I lager
EXPANDER FZV M10X 70
I lager
EXPANDER FZV GA M10X104
I lager
EXPANDER FZV GA M10X134
I lager
EXPANDER FZV GA M10X214
I lager
EXPANDER FZV GA M 8X 50
I lager
EXPANDER FZV GA M 8X 96
I lager
EXPANDER FZV GA M 8X126
I lager
EXPANDER FZV GA M12X 80
I lager
EXPANDER FZV GA M12X126
I lager
EXPANDER FZV GA M12X156
I lager
EXPANDER FZV GA M16x100
I lager
EXPANDER FZV GA M16X172
I lager
EXPANDER FZV GA M16X272
I lager
EXPANDER FZV GA M12X116
I lager
< <