EXPANDER FZV GA M 8X 96

Golden Anchor är en s k pinnskruvsexpander som i sin nedre del, som är förankringsdelen, har ett rostfritt clips ?som vid åtdragning expanderar upp på den konade delen av skruven. Den övre delen är försedd med en utvändig ?gänga med flänsmutter, d v s kombinerad mutter och bricka. För att undvika skador på skruvens gängor vid?islagning, är den övre delen försedd med en slagnacke.?Då borrdiameter är lika med skruvdiametern uppstår en anliggning mellan hålväggen och clipset redan då Golden ?Anchor slås in i borrhålet. När flänsmuttern sedan dras åt tvingas skruven utåt, varvid clipset tvingas att expandera?upp på den konade delen. Varmförzinkad Golden Anchor är tillverkade av kolstål med hållfasthetsklass min. 5.8 och har rostfritt clips.
Artikelnr
Namn
Lager
EXPANDER FZV GA M 8X 96
I lager
< <