Sponsring

Järnartiklar AB har sedan en lång tid tillbaka sponsrat och samarbetat med Räddningsmissionen.
Du vet väl att Räddningsmissionen bland annat värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation.
Räddningsmissionen gör ett fantastiskt jobb och därför har vi valt att tillsammans med dem hjälpa de mest utsatta och behövande.

Som kund till Järnartiklar AB bidrar även du till att hjälpa.
 
Läs gärna mer om Räddningsmissionen på raddningsmissionen.se

Vi ber härmed om förståelse att övriga förfrågningar gällande sponsring ej kommer att beaktas.

< <