Köpvillkor

Ordervillkor

Transport & budbil

Vår egen turbil går dagligen i stor Göteborg ordern måste läggas före kl 07.00 samma dag.

Fraktfritt vid order över 500:- vid order under 500:- debiteras 150:-. Expressfrakt sker till självkostnadspris. Skrymmande gods sker till självkostnadspris.

Vid övriga önskemål ring oss gärna så kanske vi kan lösa det.

Hämtning hos Järnartiklar

Efter att ni ringt eller lagt er order på webshopen vill vi ha en timma på oss att plocka ihop er order.
Dock tidigast kl 07.30.

OBS! Denna webshop vänder sig endast till registrerade företag.
Vi erbjuder för närvarande inga leveranser utanför stor-Göteborg med vare sig turbil eller via Speditör/Postnord.

 För privatpersoner och kontantkunder hänvisar vi till vår butik på Marieholmsgatan 11, Göteborg.
 

Försäljningsvillkor

Allmänt

Om försäljningsvillkoren inte accepteras upphör kontot att gälla.

  • Järnartiklar har möjlighet att sätta en kreditlimit för kontot.
  • Kunden skall vid köp i butik kunna uppvisa legitimation, ev. rekvisition och uppge kontonummer. Kunden förbinder sig att inte delge kontonummer för utomstående, så att kontot på ett otillbörligt sätt kan missbrukas. Om så har skett, är kunden betalningsansvarig för köpt vara.
  • Kunden förpliktigar sig att informera om förändringar av juridisk person, namn, adress m.m.

Prisvillkor

  • Leveransdagen pris och rabatt gäller om inget annat avtalats.

Betalningsvillkor

Kunder med företagskonto faktureras.

  • Betalningsvillkor vid faktura är 30 dagar netto. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta beräknad till referensränta + 8 procentenheter.

Leveransvillkor

Leveranser sker från vår butik eller via utkörning.

  • På speciellt anskaffade varor (”skaffvaror”) tillkommer alltid leverantörens eventuella frakt och leveranskostnader.

Emballage

  • Vid begäran om särskilda förpacknings- och packformer förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella merkostnader.

Returvillkor

Grundförutsättningar vid retur av varor är, att de returneras inom 8 dagar samt är i oskadat skick och i originalförpackning. De skall därtill åtföljs av följesedel eller fakturakopia. Varor utan följesedel eller fakturakopia lämnas utan åtgärd till dess dessa ankommit. Då sådant dokument inte ankommer inom 3 månader har Järnartiklar AB rätten att själva förfoga över varan.

Köp av fel vara

Vid retur inom 8 dagar p.g.a. köp av fel lagervara skall butiken kontaktas för godkännande av returen. Med varan skall alltid följa följesedel eller fakturakopia. Kreditering sker av varuvärdet med avdrag för returavgift på 20% (lägst 100 kr och högst 2000:-).

  • Vid retur inom 8 dagar p.g.a. köp av fel speciellt anskaffade varor (”skaffvaror”) måste ansvarig säljare kontaktas. Efter besked från säljaren kan varan återsändas tillsammans med följesedel eller fakturakopia. För skaffvaroro utgår returavgift med lägst 40% inkluderande returfrakt till leverantören. Om leverantören inte tar emot retur av skaffvaror så återsänds varan till kund med mottagarfrakt.

Felleverans

Vid retur p.g.a. felleverans från Järnartiklar AB skall vår butik kontaktas. Därefter sänds inom 8 dagar varan och följesedel eller fakturakopia åter till Järnartiklar AB, varefter full kreditering erhålles.

Återköp

Vid önskemål om retur av varor efter 8 dagar, betraktas detta som ett återköp. Kontakta butiken som gör en individuell prövning och lämnar uppgift om villkoren.

Reklamation under garantitid

Tillverkarens garantivillkor gäller.
Vid reklamation skall butiken kontaktas och följesedelsnummer eller fakturanummer uppges. Därefter sänds varan med följesedel eller fakturakopia i retur.

  • Järnartiklar och tillverkaren skall inom skälig tid avhjälpa fel i vara eller leverera felfri vara efter genomgång och bedömning. Då det har skett kan inga ytterligare anspråk ställas av köparen. Det gäller även indirekta kostnader för köparen.
  • Kunden är skyldig att erlägga full betalning för fakturerat belopp, när fel i vara undanröjts.

Reparation

När garantitiden för en vara har löpt ut, kan den lämnas in till oss för reparation. I de fall reparationen bedöms olönsam utgår en undersökningsavgift på normalt kr 300:-

< <