Om Oss

Historia

Järnartiklar grundades redan 1961 och har varit i familjen Enocson´s ägo sedan 1977, då Carl-Gustav Enocson övertog verksamheten.

Idag drivs företaget av sonen Lars Enocson som varit VD sedan 2000.

Företaget har en stadig tillväxt och kan nu presentera en stab om 13 duktiga medarbetare och en omsättning på över 46 miljoner.

Bästa möjliga kvalité till konkurrenskraftiga priser, tillsammans med bästa möjliga service, har alltid varit i focus för vår verksamhet.

Kundkretsen som idag uppgår till ca 1800 företag i och omkring Göteborg består till största delen av små och medelstora företag verksamma inom framförallt fastighetsunderhåll samt byggnads- och verkstadsindustrin.

Vi finns i nyrenoverade lokaler på Marieholmsgatan 11, Göteborg.

Järnartiklar stoltserar med trippel A (AAA) i kreditvärdighet hos Soliditet.

 

Affärsidé

”Vi skall med butiken som bas leverera ett brett sortiment järnartiklar till krävande proffskunder, såsom hantverkare inom bygg, service o fastighetsskötsel.

Med service, kunskap och leveranssäkerhet i fokus vill vi bidra till att öka våra kunders konkurrensförmåga och effektivitet.”

 

Miljöpolicy

 • Järnartiklar skall utvecklas så att företaget bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling som inte hotar vår miljö.
 • Järnartiklar skall aktivt medverka till att miljöarbetet inom företaget bidrar till en långsiktig och varaktig förbättring av miljön.
 • Järnartiklar skall utbilda, stödja och uppmuntra samtliga anställda att ta aktiv del i miljöarbetet.
 • Järnartiklar skall se till så att distribution och emballering sker så att naturresurser sparas.
 • Järnartiklar skall främja en öppen dialog om miljöfrågor med kunder, anställda och allmänhet.
 • Järnartiklar är medlem i reparegistret som är en förening för att ta hand om emballage och förpackningar.
 • Järnartiklar innehar transportfordon som är certifierad i EURO-2, svensk miljöklass 3.
 • Järnartiklar skall aktivt arbeta för att produkterna anpassas till vår miljö.
 • Järnartiklar skall aktivt verka för att de leverantörer och transportföreta som anlitas, bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

 

Kvalitetspolicy

Denna kvalitetspolicy fastställdes vid bolagsstämma den 2005 – 02 – 01  uppdateras  årligen.

 • JÄRNARTIKLAR´s kvalitetsarbete skall präglas av en väl fungerade planerad verksamhet med personligt engagemang och utförande av uppdrag med för kunden högsta möjliga kvalitet.
 • JÄRNARTIKLAR skall genom ett aktiv ledningssystem säkerställa att produkter, service och tjänster hanteras på ett för personal, kunder och leverantörer kvalitetsmässigt vis.
 • JÄRNARTIKLAR skall sträva efter att göra all personal medvetna om en nära kundrelation med lyhördhet och genom kunskap, kunskapsutbildning stimulera till sådana konkreta handlingar som främjar en hållbar kvalitetsutveckling.
 • JÄRNARTIKLAR´s kvalitetshänsyn vägs in i alla beslut. Såväl vid arbete inom som utom egen basverksamhet såsom administration, tillverkning, reparation, service och övriga tekniska funktioner skall präglas av kvalitetsansvar.
 • JÄRNARTIKLAR´s personal skall eftersträva en medvetenhet om kvalitet och utvecklingens betydelse som de aktivt samlar utvecklar och sprider kunskap om.
 • JÄRNARTIKLAR´s kvalitetsarbete skall präglas av ”ständig förbättring” och kvalitets policyn revideras årligen.
 • JÄRNARTIKLAR skall följa tillämpliga kvalitetsföreskrifter liksom övriga kvalitetskrav som berör verksamheten.
< <