Exotek instruments

Fuktmätare för trä-, byggmaterial (oförstörande) Exotek MC-380XCA / MC-160SA

Behändiga och tillförlitliga instrument för oförstörande kontroll av fuktkvot i och under material. Förprogrammerade med materialinställning för totalt 16 st resp. 69 olika grupper av träslag och byggmaterial och hela 230 st träslag klassificerade. Med hjälp av ett dielektriskt fält mäter instrumenten genom materialet till ett max. djup av 50 mm (MC-160SA), respektive 10 eller 100 mm (MC-380XCA). Snabba ändringar i mätvärdet gör det enkelt att lokalisera fuktskador. MC-160SA. För trä och byggmaterial. Mäter fuktkvot samt indikerar även värden i relativ luftfuktighet, RF i % (betong) utan borrhålsmätning. Instrumentet kan spara mätvärden och presentera ett genomsnittsvärde för fuktkvot. Mätdjup ca 50 mm. MC-380XCA. Mångsidig fuktmätare som möjliggör skannande mätningar på två olika mätdjup, 10 mm och 100 mm, då den är utrustad med dubbla mätsensorer. Det grunda mätdjupet, 10 mm är utmärkt vid t ex inspektioner av trä- och laminatgolv, då man undviker att materialet under golvet påverkar det avlästa fuktvärdet. För exempelvis betongkonstruktioner där krav på stort mätdjup föreligger, lämpar sig det stora mätdjupet på 100 mm. MC-380XCA mäter fuktkvot, men är även utrustad med en unik omräkningsfunktion som gör att man direkt kan få en värdeindikation för den relativa luftfuktigheten i betong (RH %.). Detta gör att man får en snabb indikation av betongens fuktighet utan att genomföra en så kallad borrhålsmätning. Instrumentet är mycket lämpligt också för fuktskadekontroller i sandwichkonstruktioner på grund av det stora mätdjupet. MC-380XCA har val för 50 olika trägrupper och 19 olika byggmaterial. Anläggningsfjädrarna är mjuka för att även ligga an bra mot ojämna material, samt är rostfria och ytbehandlade. Både MC-160SA och MC-380XCA har holdfunktion samt ställbart summerlarm för fuktkontroller där det är svårt att avläsa. Instruktion på baksidan. Levereras komplett med fodral och batteri 9 V. Manual på svenska, engelska, holländska, finska, franska, tyska, ry
Artikelnr
Namn
Lager
FUKTMÄTARE MC-380XCA OFÖRST.
I lager
< <