Alg & Mögelbort Proffs BIOkleen

Alg & Mögelbort Proffs är en högkoncentrerad produkt som rengör och sanerar effektiv från smuts och sot, vid kraftig påväxt av alger, mossa och lav mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke. Alg&Mögelbort Proffs förhindrar ny påväxt med långtidseffekt på byggnads- och markstensytor i upp till 4-5 år.
Artikelnr
Namn
Lager
ALG & MÖGELBORT PROFFS 5 L
I lager
ALG & MÖGELBORT PROFFS 1L
I lager
< <